OM CIRCLES


Circles är ett renodlat servicebolag som erbjuder smarta och tidseffektiva tjänster till företag och deras anställda samt till fastighetsägare och deras hyresgäster.


Circles erbjuder conciergetjänster av hög klass till företag och fastighetsägare. Vi hjälper våra kunder och deras medarbetare samt hyresgäster att få en bra balans i livet med smarta och effektiva tjänster. Circles ägs av Sodexo Group och tillhör således en av världens största aktörer på den globala marknaden inom servicetjänster. Koncernens ledord; Improve the quality of life, är just det vi erbjuder våra kunder – en bättre kvalitet i vardagen helt enkelt! Vi är övertygade om att en bra vardag skapar bra affärer.


Vi har under lång tid hjälpt företag med att skapa en attraktiv arbetsplats. Detta bland annat genom att implementera smarta och tidsbesparande tjänster på våra kunders kontor som de kan erbjuda till sina anställda.


Vi hjälper arbetsgivare att skapa en attraktiv arbetsplats!

Vi på Circles tror att alla företag, oavsett bransch, gynnas av en bra arbetsmiljö, där anställda upplever en god balans mellan arbete och fritid. Med mer än 14 års erfarenhet har vi sett resultatet av företag som vågar satsa på sin personal och hur en positiv företagskultur påverkar sista raden.