Allmänna villkor


Följande villkor reglerar förhållandet mellan Circles och dess medlemmar och användare vad gäller försäljning och beställning över Internet.

 Beställning

Vid beställning av produkter och tjänster över Internet föreligger bindande köpeavtal vid beställning och betalning. Beställning skall alltid göras via medlemsportalen genom att medlemmen eller användaren följer givna instruktioner för beställning av aktuellt tjänst eller vara. Om order ej är lagd ansvarar Circles ej för inlämnade varor eller beställd tjänst.

Ansvarsfördelning

Inlämnat gods övergår till Circles ansvar efter att medlemmen lagt order via medlemsportalen och Circles personal hämtat upp varorna i servicehörnan eller på annan angiven plats. Efter återlämning av varor i servicehörnan eller på annan angiven plats, skickas ett leveransmail till angiven e-mailadress. Efter detta övergår ansvaret för varan till medlemmen eller användaren. Vid retur eller reklamation är användaren eller medlemmen ansvarig om varan skadas eller kommer bort vid transport tillbaka till Circles.

Priser

 Priser som riktar sig till privatpersoner inkluderar moms. Priser som riktar sig till företag exkluderar moms. Vid köp av varor med kilopris eller om vid utbyte till ersättningsvara äger Circles rätt att ändrar slutpris samt att reglera prisskillnaden. Detta gäller även om medlemmen eller användaren lagt en order som inte överensstämmer med de varor som lämnats in.

Betalningsvillkor

 Privatpersoner faktureras månatligen. Betalningsvillkor: 15 dagar från fakturadatum. Fakturor som ej betalats vid förfallodatum överlämnas till inkassoföretag för påminnelse och indrivning. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer samt lagstadgade avgifter vid inkasso. Företag faktureras enligt överenskommelse.

Leverans

 Leveranstiden för respektive vara eller tjänst framgår av informationen på medlemsportalen. Dock kan avvikelser från detta förekomma. Vid utebliven leverans har Circles inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador som detta kan medföra. Om medlemmen eller användare är orsak till att varan inte kan levereras eller tjänsten utföras, utgår debitering. Kostnaden varierar beroende på vara eller tjänst. Exempel på sådana tillfällen är att kunden inte är hemma vid leverans, har uppgivit fel leveransadress, larmat eller låst med nycklar vår partner inte har tillgång till.

Reklamationer

Vid synpunkter på utförd tjänst skall konsumenten kontakta Circles support via e-mail inom 24 timmar.Vid synlig skador på varor ska anmärkning framställas till Circles support via e-mail senast 2 dagar efter leverans. Konsumenten får ej returnera varan mot postförskott utan Circles medgivande. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av Circles. Vid eventuell tvist följer Circles Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Skydd av personuppgifter

Circles följer personuppgiftslagen - PUL. Uppgifter i Circles databas kan komma att delas med Circles partners. Personuppgifterna används för att ge dig service och support samt till att informera om Circles produkt- och tjänsteutbud. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar. I övrigt gäller att medlemmen och användaren har de rättigheter som framgår av konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716). Dessa allmänna villkor kan komma att ändras utan vidare varsel. Stockholm version 2.0 aug 2011