Användarvillkor

Följande villkor reglerar förhållandet mellan Circles och dess medlemmar och användare vad gäller försäljning och beställning över Internet.

Beställning
Vid beställning av produkter och tjänster över Internet föreligger bindande köpeavtal vid beställning och betalning. Beställning skall alltid göras via medlemsportalen genom att medlemmen eller användaren följer givna instruktioner för beställning av aktuellt tjänst eller vara. Alternativt via Circles Kundtjänst. Om order ej är lagd ansvarar Circles ej för inlämnade varor eller beställd tjänst.

Ansvarsfördelning
Inlämnat gods övergår till Circles ansvar efter att medlemmen lagt order via medlemsportalen och Circles personal hämtat upp varorna i servicehörnan eller på annan angiven plats. Efter återlämning av varor i servicehörnan eller på annan angiven plats, skickas ett leveransmail till angiven e-mailadress. Efter detta övergår ansvaret för varan till medlemmen eller användaren. Vid retur eller reklamation är användaren eller medlemmen ansvarig om varan skadas eller kommer bort vid transport tillbaka till Circles.

Priser
Priser är i SEK om inget annat anges. Priser som riktar sig till privatpersoner inkluderar moms. Priser som riktar sig till företag exkluderar moms. Circles äger rätt att justera listpriserna utan godkännande.

Betalningsvillkor
Privatpersoner faktureras månatligen. Betalningsvillkor: 15 dagar från fakturadatum. Fakturor som ej betalats vid förfallodatum överlämnas till inkassoföretag för påminnelse och indrivning. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.Lagstadgad påminnelseavgift tillkommer samt lagstadgade avgifter vid inkasso. Företag faktureras enligt överenskommelse.

Leverans
Leveranstiden för respektive vara eller tjänst framgår av informationen på medlemsportalen. Dock kan avvikelser från detta förekomma. Vid utebliven leverans har Circles inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador som detta kan medföra. Om medlemmen eller användare är orsak till att varan inte kan levereras eller tjänsten utföras, utgår debitering. Kostnaden varierar beroende på vara eller tjänst. Exempel på sådana tillfällen är att kunden inte är hemma vid leverans, har uppgivit fel leveransadress, larmat eller låst med nycklar vår partner inte har tillgång till.

Reklamationer
Vid klagomål eller reklamationer vänligen kontakta Circles kundtjänst så fort som möjligt. Vid synliga skador på varor ska anmärkning framställas till Circles support via e-mail senast 2 dagar efter leverans. Konsumenten får ej returnera varan mot postförskott utan Circles medgivande. Varor som återsändes mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av Circles. Vid eventuell tvist följer Circles Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Skydd av personuppgifter
Vi tar skyddandet av dina personuppgifter på största allvar och följer riktlinjer för GDPR. För mer information om detta se vår Integritetspolicy https://member.circles-concierge.se/Landing/Integritetspolicy